Larm och larmlösningar

Det finns massor av olika larmlösningar på marknaden vilket kan göra att känns svårt att jämföra dem och välja rätt. Vissa varianter förväntas man koppla in själv medan andra levereras installerade och klara med ständig support från leverantören. Generellt kan man väl säga att endast den som vet vad den gör och är alldeles säker på var detektorer och så vidare ska placeras för ett optimalt resultat bör sätta upp sitt larm själv. Den som känner sig osäker har mycket att vinna på att vända sig till ett företag som säljer eller hyr ut färdiga lösningar.

LarmVad som är allra viktigast i valet av larmdistributör är att det är ett seriöst företag. Tyvärr är det många i branschen som inte kan räknas till den kategorin. Man bör också tänka på att välja ett larm som ens försäkringsbolag har ”godkänt” för att underlätta eventuella skaderegleringar som kan bli aktuella.

Viktigt är också att inse att alla larm bör ses som ett komplement till det övriga skyddsåtgärder som varje fastighetsägare bör vidta såsom grannsamverkan, brandförebyggande åtgärder och så vidare. Larmet kan sällan förhindra en händelse, däremot så kan det uppmärksamma dem som behöver veta om den.

Brandpaket – Vi bjuder på förstahjälpen låda!